Nieuwsbrief 3 Voorjaar 2023

Beste liefhebbers van het Fjordenpaard,
De derde Nieuwsbrief vanuit De Vereniging van Fokkers en
Gebruikers van het Fjordenpaard!
Wij zijn dé vereniging voor wie kiest voor het karakteristieke Noorse Fjordenpaard!
 Alweer de eerste nieuwsbrief van 2023!Wij hopen dat u een prettige jaarwisseling heeft gehad en wensen u alle goeds voor 2023!Dit jaar staat voor onze Vereniging in het teken van ‘groeien’! Groeien in aantallen leden, in de organisatie van onze activiteiten en naar het uitgroeien tot een volwaardig stamboek met bijbehorende erkenning.In februari staan de eerste 2 wedstrijden gepland, begin maart onze Algemene Vergadering en op 18 maart zal de Hengstenkwalificatiedag plaats gaan vinden.

We hebben daarover veel te vertellen……meer informatie in deze nieuwsbrief!
Algemene Vergadering In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de datum van onze Algemene Vergadering; zaterdag 4 maart a.s. van 14:00 tot 17:00 uur. 
Locatie: Het Dorpshuis te Westbroek

Op deze eerste Algemene Vergadering staan uiteraard op de agenda het jaarverslag, jaarrekening 2022 en de begroting 2023.Dit ondersteunt door het Meerjarenplan van onze Vereniging.

Tevens hopen we op dat moment ook een aantal enthousiaste activiteiten- en PR commissieleden aan u voor te kunnen stellen. Dit naast de aan onze Vereniging verbonden Ras- en FjordRase deskundigen.

Een belangrijk onderdeel vormen tevens een aantal reglementen; huishoudelijk- , klachten- en geschillenreglement, het fokkerij reglement, FjordRASE reglement en het evenementenreglement.

Uiterlijk 15 februari willen we alle informatie gereed hebben om te verspreiden onder de leden en te publiceren op onze website.Wij hopen u graag te zien tijdens onze eerste Algemene Vergadering.

Locatie
Pr. Christinastraat 2, 3615 AG Westbroek
opgave AV
Bericht van de Penningmeester
Binnenkort ontvangt u van ons de factuur voor het lidmaatschap van onze vereniging.
U kunt het lidmaatschapsgeld per bankoverschrijving voldoen of via de betaallink in deze nieuwsbrief.Zoals al gecommuniceerd tijdens de informatiebijeenkomsten bedraagt de contributie € 65 voor leden en € 32,50 voor jeugdleden (25 jaar en jonger).Heeft u vragen omtrent het lidmaatschap mail ons dan via bestuur@vfgf.nl.
Contact
Betaalknop Leden
Betaalknop Jeugdleden
Stamboek kaartenHeeft u uw paarden al laten registreren bij de vereniging? Nee?
Mail dan de namen, geboortedata en levensnummers aan onze Vereniging. Sluit ook een kopie van de huidige paspoort gegevens bij.
Hoe meer paarden bij onze Vereniging geregistreerd staan, hoe meer mogelijkheden we hebben om als stamboek erkend te worden door de RVO.

Stuur alle gegevens naar bestuur@vfgf.nl
Contact
Hengsten kwalificatiedag 18 maart 2023
De VFGF houdt een Fjordenhengsten kwalificatiedag op 18 maart aanstaande, locatie Krimweg 125 in Hoenderloo.Tijdens deze dag wordt uw hengst beoordeeld, geplaatst en geprimeerd. Hengsten kunnen worden erkend voor de dekdienst en op basis daarvan kan onze Vereniging ook het dekboek toekennen. Dit alles conform de vereisten vanuit de RVO.Op deze dag kunt u uw hengst dus aanbieden aan onze rasdeskundigen. Zij zullen uw hengst beoordelen. 1 en 2 jarige hengsten krijgen, wanneer zij voldoen aan de kwalificaties een aanhoud aanbeveling. Wanneer u een nieuw te keuren hengst van 3 jaar of ouder aanbiedt en deze aan de door de Vereniging opgestelde eisen voldoet, kan uw hengst worden aangewezen tot dekhengst voor het komende seizoen. Uw hengst zal ook lineair gescoord gaan worden, een nieuwe vereiste vanuit ons Fokkerijreglement. Nakomelingen van deze hengsten kunnen volgend jaar opgenomen worden in het register van de VFGF en krijgen een daarbij behorend paspoort met stamboekkaart met 5 generaties.De hengsten kwalificatiedag start om 09:30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Met na afloop hopelijk ook nog een moment om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en de verbondenheid met elkaar te voelen.De kwalificatiedag bestaat voor de nieuw te beoordelen hengsten uit de volgende onderdelen:- medische keuring door de daarvoor door ons aangewezen dierenarts.
– presentatie aan de hand op het harde
– presentatie los in de bak
– presentatie aan de hand in de bakLater in het jaar hopen wij ter aanvulling van deze dag ook nog een ABOP-dag voor hengsten te kunnen houden. Hiermee kunnen zij zich dan opwaarderen in het register van de vereniging.Bent u eigenaar van een hengst? Meldt u dan aan voor deze dag.
De kosten voor leden zijn € 75,- per paard inclusief de veterinaire controle.
De kosten voor de oudere hengsten met daarbij een lineaire score bedragen € 25,- per paard. Wilt u geen beoordeling en plaatsing van uw hengst dan kunt u deelnemen aan ons showblok. Daarbij vragen we de hengstenhouder informatie samen te stellen over de hengst en zijn nakomelingen (max 1 A4). Dit ten behoeve van onze omroeper.Voor niet-leden geldt dat zij eerst lid moeten worden van onze Vereniging om deel te kunnen nemen aan de hengsten kwalificatiedag.Opgave kan via deze link of via postadres: Nieuwstraat 55, 4926AW Lage Zwaluwe.Wij ontvangen graag uiterlijk 01 maart 2023 uw opgave voor deelname.We kijken uit naar uw komst, met of zonder Fjordenhengst. En hopen er samen een prettige dag van te maken! 
Opgave
Gezocht vrijwilligers Met de groei van onze Vereniging en dus de groei van activiteiten, zal het logisch in de oren klinken dat wij ook op zoek zijn naar vrijwilligers. Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben een aantal personen zich al aangemeld voor de activiteitencommissie. Met deze personen worden de komende weken gesprekken gevoerd om te kijken of zij daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de activiteitencommissie. Maar wellicht zijn er onder u die ook zeggen; ja dat wil ik!Wat doet de activiteitencommissie? De activiteitencommissie geeft invulling aan het sociale gezicht van onze Vereniging! Zij creëert een sfeer van verbondenheid, betrokkenheid en plezier. Je organiseert bijvoorbeeld dressuur- en springwedstrijden, clinics en informatiebijeenkomsten. Uiteraard is er ook ruimte voor eigen en andere ideeën!
 En daarnaast zoeken we leden voor onze PR commissie. Van PR commissieleden verwachten we een actieve bijdrage te leveren in het promoten van de Vereniging en in het vinden en verbinden van sponsoren. Dit kan via de aanwezigheid tijdens evenementen, via Social Media enzovoorts. Je hebt een extraverte persoonlijkheid die de insteek heeft ‘niet gevraagd is niet gekregen’.Heb je belangstelling voor één van beide commissies laat het ons weten via bestuur@vfgf.nl. Bedankt alvast!
Contact
FjordRASE wedstrijden
Hoenderloo19-02-2023
Dressuur 

Het is een dressuurwedstrijd, best harmonisch gereden fjordenpaard.
Klasse A tm M1

Aanmelden voor 19 feb

Locatie:

Fjordhest-gard
Krimweg 125
HoenderlooHoenderloo opgaveHooge Zwaluwe26-02-2023
Dressuur en Springen

Ochtend  dressuur
Klasse A tm M1
Middag springen Klasse A,B,L

Aanmelden voor 26 feb 

Locatie:
Stal Dudok
Onderstraat 29A
Hooge Zwaluwe
 Hooge Zwaluwe Opgave
Agenda
19-02-2023: FjordRASE wedstrijd te Hoenderloo
26-02-2023: FjordRASE wedstrijd te Hooge Zwaluwe04-03-2023: Algemene Vergadering te Westbroek18-03-2023: Hengsten kwalificatiedag te Hoenderloo
Agenda
Donatie en Sponsoring
Een startende vereniging kan uiteraard alle steun gebruiken. We zijn dan ook zeer gelukkig met een financiële bijdrage in de vorm van een donatie of een vrijwillige bijdrage (terugbetaalbaar) voor de verdere opstart van onze Vereniging, om uiteindelijk door te groeien naar dé stamboekvereniging welke we voor ogen hebben.

ook hebben wij diverse sponsorpakketen.

Wilt u een bijdrage leveren?

Stuur een mail naar bestuur@vfgf.nl en wij informeren u uitgebreid over de diverse mogelijkheden.
Donatie
Lid Worden?
Wilt u ook lid worden van onze vereniging? Dit kan via onderstaande knop De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 65,- .Jeugdleden (tot 25 jaar) betalen slechts € 32,50
Lid Worden
Vereniging04-03-2023 Algemene vergadering
18-03-2023 Hengsten kwalificatiedagFjordRase19-02-2023:Dressuur Hoenderloo
26-02-2023:Dressuur en Springen
                    Hooge Zwaluwe
Evenementen

Tags :

Uncategorized

Share This :

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op

bestuur@vfgf.nl

Nieuwstraat 55

4926 AW Lage Zwaluwe


De verenging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief